درباره فروشگاه توسعه دهندگان موبایل ایران(شاپ دروید)

فروشگاه توسعه دهندگان اندروید شاپ دروید اولین و قویترین فروشگاه توسعه دهندگاه موبایل ایران میباشد که با هدف ارتقای سطح دانش فنی توسعه دهندگان ایجاد شده است که با ارائه بهترین راهکارا در این مسیر در کنار دوستان اندروید میباشد

تجربه
توانایی در کار
بازاریابی