آموزش جامع محلی سازی یا Localization اندروید

برنامه ­ها شامل منابعی هستند که می ­تواند مختص به یک فرهنگ خاص باشد. برای مثال، برنامه می ­تواند شامل رشته ­های فرهنگ خاص باشد که به زبان محلی فعلی ترجمه شده است. این یک تمرین خوب برای نگه داشتن منابع فرهنگ خاص است که از بقیه برنامه شما جدا شده است. اندروید منابع زبانها و فرهنگ های خاص را بر اساس تنظیمات محلی سیستم حل می­کند. شما می­توانید با استفاده از محلی سازی یا Localization و منابع فرهنگ لغت در پروژه اندرویدی خود، از محل­ های مختلف پشتیبانی کنید. شما می توانید منابع درخور با...
ادامه مطلب